Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w obszarze serwisu internetowego Freeskin.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem https://freeskin.pl

Właścicielem sklepu internetowego i Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Desa Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000861429, o kapitale zakładowym 5000 PLN, NIP 6312693335, REGON 387099040. 

Dane kontaktowe:
adres biura: ul. Zygmunta Starego 24A/9, 44-100 Gliwice
adres e-mail: biuro@freeskin.pl
telefon: 793 234 002

Przetwarzając dane osobowe Naszych klientów zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Naszym klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich weryfikacji, ich zmiany, usunięcia, Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej realizację. Firma Desa Labs sp. z oo. gromadzi dane osobowe tylko wtedy gdy sami je Nam Państwo udostępniają np. poprzez zawarcie umowy sprzedaży na odległość, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Dane przekazywane są odbiorca:
1.Firma kurierska, Poczta Polska i dostawca w przypadku do sprawnej obsługi i realizacji zamówienia.
2.Firmy obsługujące płatności elektroniczne w zakresie niezbędnym do sprawnej realizacji zamówienia.
3.Firmy świadczące na rzecz Desa Labs sp. z oo. profesjonalne usługi – firmy hostingowe, firmy programistyczne.
4.Firmy księgowe, doradcze.
5.Firmy świadczące na rzecz Desa Labs sp. z oo. usługi marketingowe w przypadku uzyskania od Państwa zgody na rzecz przesyłania informacji handlowych, reklamowych i marketingowych.
6.Organy Państwa w związku z toczącymi się postanowieniami.

Desa Labs sp. z oo nie sprzedaje, nie użycza ani nie przekazuje danych osobowych swoich klientów podmiotom trzecim chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta.

Dane osobowe Naszych klientów przechowywane są na serwerach profesjonalnych firm hostingowych zapewniających ich bezpieczeństwo. Dostęp do danych klientów posiadają jedynie uprawnieni przez firmę pracownicy sklepu.

Wszelkie wnioski, pytania, sugestie dotyczące polityki cookies prosimy o zgłaszanie na adres e-mailowy: sklep@freeskin.pl

Pliki cookies
Sklep internetoy www.freeskin.pl wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Serwisu. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

  • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz jego funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie z Serwisu będzie niemożliwe.
  • Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i dostosowanie Serwisu do Twoich potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one nam na poprawę funkcjonalności i wydajności Serwisu. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu będzie ograniczone.
  • Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Serwisie lub poza nim do Twoich preferencji. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być ograniczone.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu z Serwisu i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to korzystanie.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:

  • za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
  • poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
  • plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami.

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania.

Pamięć podręczna
Kiedy korzystasz ze strony internetowej Serwisu, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim urządzeniu. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej Serwisu. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania z Serwisu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane z Serwisu, obciążając tym samym łącze internetowe Użytkownika. Pamięć podręczna może również przechowywać takie dane jak hasło do logowania.

Tagi pixelowe
Wykorzystujemy stosowaną przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone technologię tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności realizowanej na stronie internetowej, a także ocenę skuteczności reklam. Zarządzanie tagiem pixelowym Facebook Inc jest możliwe za pośrednictwem serwisu Facebook, w jego panelu użytkownika.

Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania
Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

Zmiany Polityki Prywatności i plików
Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Serwisu. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Serwisu.